התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק א -

פסוק א

שיתוף
דבר-יהוה אשר היה, אל-הושע בן-בארי, בימי עוזייה יותם אחז יחזקייה, מלכי יהודה--ובימי ירובעם בן-יואש, מלך ישראל. 

שהפרוייקט הוא מרתק