התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
תחילת דיבר-יהוה, בהושע:   ויאמר יהוה אל-הושע, לך קח-לך אשת זנונים וילדי זנונים--כי-זנה תזנה הארץ, מאחרי יהוה. 

מתנה מדן