התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
וילך, וייקח, את-גומר, בת-דבליים; ותהר ותלד-לו, בן. 

love the bible