התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ואת-בית יהודה ארחם, והושעתים ביהוה אלוהיהם; ולא אושיעם, בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים, ובפרשים.