התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ונקבצו בני-יהודה ובני-ישראל, יחדיו, ושמו להם ראש אחד, ועלו מן-הארץ:  כי גדול, יום יזרעאל.