התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
והשימותי, גפנה ותאנתה, אשר אמרה אתנה המה לי, אשר נתנו-לי מאהביי; ושמתים ליער, ואכלתם חית השדה.