התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
ואירשתיך לי, באמונה; וידעת, את-יהוה. 

לרעייתי היקרה אמונה, באהבה.