התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
והיה ביום ההוא, אענה נאום-יהוה--אענה, את-השמיים; והם, יענו את-הארץ. 

ההשפעה של ה' עוברת קודם כל דרך עולם הרוח, והרוח משפיע על העולם שלנו- עולם המעשה. זהו נאום- כלומר כל השפעה שאנו מקבלים באה ממקום גבוה וממקום אצילי.