התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ב -

פסוק כה

שיתוף
וזרעתיה לי בארץ, וריחמתי את-לא רוחמה; ואמרתי ללא-עמי עמי-אתה, והוא יאמר אלוהיי. 

מקור זהות - הסטוריה וחוכמה עמוקה