התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, עוד לך אהב-אישה, אהובת ריע, ומנאפת:  כאהבת יהוה, את-בני ישראל, והם פונים אל-אלוהים אחרים, ואוהבי אשישי ענבים. 

מה קורה לה? מה עם זה סתם נדמה לה?