התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
נדמו עמי, מבלי הדעת:  כי-אתה הדעת מאסת, ואמאסך מכהן לי, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם-אני.