התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ד -

פסוק יד

שיתוף
לא-אפקוד על-בנותיכם כי תזנינה, ועל-כלותיכם כי תנאפנה--כי-הם עם-הזונות יפרדו, ועם-הקדשות יזבחו; ועם לא-יבין, יילבט.