התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
שמעו-זאת הכוהנים והקשיבו בית ישראל, ובית המלך האזינו--כי לכם, המשפט:  כי-פח הייתם למצפה, ורשת פרושה על-תבור. 

שמעתם?