התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
כולם ייחמו כתנור, ואכלו את-שופטיהם; כל-מלכיהם נפלו, אין-קורא בהם אליי. 

קניבליזם.