התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
כענבים במדבר, מצאתי ישראל--כביכורה בתאנה בראשיתה, ראיתי אבותיכם; המה באו בעל-פעור, ויינזרו לבושת, ויהיו שיקוצים, כאוהבם.