התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
זרעו לכם לצדקה קצרו לפי-חסד, נירו לכם ניר; ועת, לדרוש את-יהוה, עד-יבוא, ויורה צדק לכם. 

תנו מליבכם וקבלו באהבה, שירו ושמחו . האמינו בה׳ שיראה לך הדרך הנכונה ואת הצדק. הלחמו למען הצדק