התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יא -

פסוק ג

שיתוף
ואנוכי תירגלתי לאפריים, קחם על-זרועותיו; ולא ידעו, כי רפאתים. 

פעמים רבות מרוב שאנו עסוקים בלהיות אומללים ובתיאור וניתוח מצבינו הרע איננו יודעים כי כבר נרפאנו, כי הרפואה קרובה וכי כבר הוקדמה תרופה למכה.