התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יב -

פסוק ה

שיתוף
וישר אל-מלאך ויוכל, בכה ויתחנן-לו; בית-אל, ימצאנו, ושם, ידבר עימנו. 

שמי שריתָ מיוסד על הפסוק בבראשית לב כט כי שרית עם אלוקים ואנשים, ואני קרויה על שם דודי יעקב. השם המיוחד שלי גרם לי לחשוב הרבה על הפסוקים העוסקים בהתמודדות הזו, במצב התמידי של המלחמה על המלאך שבתוכי, עם אלוקים ועם אנשים... אני אדם שוחר טוב ומנוחה מטבעי, ואת המאבקים שומרת בדרך כלל לעצמי, ומחוללת אותם כמו יעקב - ישראל, בפרטיות הלילה עם המלאך הפנימי שלי.