התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יג -

פסוק טו

שיתוף
כי הוא, בין אחים יפריא; יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עולה, ויבוש מקורו ויחרב מעיינו--הוא ישסה, אוצר כל-כלי חמדה.