התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ב

שיתוף
שובה, ישראל, עד, יהוה אלוהיך:  כי כשלת, בעוונך. 

הפסוק הראשון מהבר מצווה