התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ג

שיתוף
קחו עימכם דברים, ושובו אל-יהוה; אמרו אליו, כל-תישא עוון וקח-טוב, ונשלמה פרים, שפתינו.