התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ו

שיתוף
אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה; ויך שורשיו, כלבנון. 

הנפלאה שבהבטחות.