התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ז

שיתוף
ילכו, יונקותיו, ויהי כזית, הודו; וריח לו, כלבנון. 

פסוק מאד פסוקי