התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ח

שיתוף
ישובו יושבי בצילו, יחייו דגן ויפרחו כגפן; זכרו, כיין לבנון. 

בסד, לימור יקרה שנזכה לחיות איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בשלום , ברוגע ויהיו לך ולנו חיים טובים ומאושרים