התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
הושע - פרק יד -

פסוק ט

שיתוף
אפריים, מה-לי עוד לעצבים; אני עניתי ואשורנו, אני כברוש רענן--ממני, פרייך נמצא. 

אפריים