התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ואולם שלח נא ידך, וגע בכל אשר לו--אם לא על פניך, יברכך. 

אני סבור שספר זה אוצר בתוכו הכל