התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר יהוה אל השטן, השמת ליבך אל עבדי איוב--כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר ירא אלוהים, וסר מרע; ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם.