התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו, וישאו קולם ויבכו; ויקרעו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה.