התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
אחרי כן, פתח איוב את פיהו, ויקלל, את יומו. 

כשקלו כל הקיצים, איוב חש שאינו יכול לשאת יותר את הכאב הזה. לא נותר לו אלא לפתוח את פיו ולקלל.