התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
  יאבד יום, איוולד בו;    והלילה אמר, הורה גבר.

איוב מקלל את יום הולדתו. קללה זו למעשה פתיחה של קללות סדרי בריאה. שערו בנפשכם כמה אדם צריך לשאת כדי שיעדיף את מותו על חייו. מוטיבים דומים לקללת איוב ניתן למצוא גם בדברי הנביא ירמיהו (פרק כ, פס' 14-18). ירמיהו מעצם היותו כוהן נמנע מלקלל סדרי בריאה ומקלל את האיש שבישר את יום הולדתו. בנקודה זו מעניין לעמוד על הדומה והשונה בין הקללות של שתי הדמויות.