התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ה -

פסוק ב

שיתוף
  כי-לאוויל, יהרוג-כעש;    ופותה, תמית קנאה.