התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
  כי חיצי שדיי, עימדי--אשר חמתם, שותה רוחי;    ביעותי אלוה יערכוני.