התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ו -

פסוק י

שיתוף
  ותהי-עוד, נחמתי--    ואסלדה בחילה, לא יחמול:כי-לא כיחדתי,    אמרי קדוש.