התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ח -

פסוק ו

שיתוף
  אם-זך וישר, אתה:    כי-עתה, יעיר עליך; ושילם, נוות צדקך.