התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק ט -

פסוק י

שיתוף
  עושה גדולות, עד-אין חקר;    ונפלאות, עד-אין מספר.