התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
איוב - פרק יב -

פסוק ג

שיתוף
  גם-לי לבב, כמוכם--לא-נופל אנוכי מכם;    ואת-מי-אין כמו-אלה.