התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
שם גפני לשמה, ותאנתי לקצפה; חשוף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה. 

מתנה מדן