התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
הובישו איכרים, הילילו כורמים, על-חיטה, ועל-שעורה:  כי אבד, קציר שדה. 

אמנון המלך