התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
כגיבורים ירוצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה; ואיש בדרכיו ילכון, ולא יעבטון אורחותם.