התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
והיה אחרי-כן, אשפוך את-רוחי על-כל-בשר, וניבאו, בניכם ובנותיכם; זקניכם, חלומות יחלומון--בחוריכם, חזיונות יראו. 

אמן כן יהי רצון