התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ונתתי, מופתים, בשמיים, ובארץ:  דם ואש, ותימרות עשן. 

יואל מזכיר שלשיבת האדון יקדמו אותות שונים: וְנָתַתִּי מוֹפְתִים בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ (פסוק 3). אותות אלה יהיו דָּם וָאֵשׁ, וְתִימֲרוֹת עָשָׁן.

איך ניתן היום לפרש מחזה נורא כזה, כפי שתיארו יואל?

המופתים בארץ הנם התגלויות של משפט ה' על הרשעים. פורענויות, משפטי החותמות, השופרות וקערות זעם ה' מתוארים בספר ההתגלות: