התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
וידעתם, כי אני יהוה אלוהיכם, שוכן, בציון הר-קודשי; והייתה ירושלים קודש, וזרים לא-יעברו-בה עוד.