התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, אחרי מות משה--עבד יהוה; ויאמר יהוה אל-יהושוע בן-נון, משרת משה לאמור. 

לזיכרו של עמית דיאמנט זל שהיה עבד ה'