התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ולראובני, ולגדי, ולחצי, שבט המנשה--אמר יהושוע, לאמור.