התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
ככול אשר-שמענו אל-משה, כן נשמע אליך:  רק יהיה יהוה אלוהיך, עימך, כאשר היה, עם-משה. 

כמו ששמענו למשה נשמע גם אליךף גם ה' יהיה איתך כמו שהיה עם משה. השבטים אומרים כי סמכות יהושוע שווה בעינייהם לסמכות משה.