התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
וישלח יהושוע-בן-נון מן-השיטים שניים-אנשים מרגלים, חרש לאמור, לכו ראו את-הארץ, ואת-יריחו; וילכו ויבואו בית-אישה זונה, ושמה רחב--וישכבו-שמה. 

שיהושוע שלך 2 מרגלים לרגל ביריחו כדי לדעת מה יש שם ואיך להתארגן למלחמה שם.