התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
והחייתם את-אבי ואת-אימי, ואת-אחיי ואת-אחיותיי, ואת, כל-אשר להם; והצלתם את-נפשותינו, ממוות. 

לדאוג לשלום המשפחה זה חשוב מאד