התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
וישובו שני האנשים, ויירדו מההר, ויעברו ויבואו, אל-יהושוע בן-נון; ויספרו-לו--את כל-המוצאות, אותם.