התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
ואתה, תצווה את-הכוהנים, נושאי ארון-הברית, לאמור:  כבואכם, עד-קצה מי הירדן, בירדן, תעמודו.