התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר יהושוע, אל-בני ישראל:  גושו הנה--ושמעו, את-דברי יהוה אלוהיכם.